REGULAMIN UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH:

 1. Uczestnik zajęć jest świadomy swojego stanu zdrowia i ćwiczy na własną odpowiedzialność.
 2. Zawsze należy poinformować nauczyciela o problemach zdrowotnych, urazach, kontuzjach i złym samopoczuciu przed zajęciami.
 3. Panie ciężarne powinny posiadać pisemne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do ćwiczeń.
 4. Zawsze należy poinformować nauczyciela, jeżeli w trakcie zajęć pogorszy się samopoczucie.
 5. Zabrania się udziału w lekcji osobom pod wpływem środków przeciwbólowych.

REGULAMIN PŁATNOŚCI:

 1. Karnet miesięczny jest karnetem imiennym. Obowiązuje przez cztery kolejne lekcje od daty zakupu i nie można go udostępniać innym osobom.
 2. Uczestnik zajęć wykupuje karnet na określone zajęcia (na konkretne dni oraz godziny).
 3. Niewykorzystany karnet nie podlega zwrotowi pieniędzy.
 4. Niewykorzystany karnet nie podlega przedłużeniu.
 5. Istnieje możliwość odrobienia zajęć, na których się nie było, przychodząc na zajęcia w innej grupie (pod warunkiem, że będą w niej wolne miejsca).
 6. Na odrobienie zajęć uczestnik ma 2 miesiące od daty, w której karnet stracił ważność.

Zakup karnetu lub pojedynczego wejścia jest równoznaczny z akceptacją regulaminu.